De Seizoenen

De dominerende mentaliteit binnen de samenleving, de manier waarop mensen zich door de jaren heen uiten in muziek, kunst, televisieprogramma’s, of politiek, het is allemaal beter te voorspellen dan we denken. Ik ontdekte dat er iedere vijf à zes jaar een omslag in de tijdgeest plaatsvindt. En dat je, wanneer je even terugkijkt in de recente geschiedenis, een vast patroon kunt ontdekken. De Seizoenen van de Tijdgeest stelt dat ontwikkelingen in de tijdgeest uitstekend te beschrijven zijn aan de hand van de seizoenen. Lente, zomer, herfst en winter hebben een logische volgorde. En eenzelfde volgorde valt te herkennen binnen de tijdgeest. Zo om de vijf à zes jaar schuiven we een seizoen op. Ieder ‘seizoen van de tijdgeest’ heeft daarbij zijn unieke herkenbare kenmerken en die komen, in hun vaste volgorde, om de 22 à 24 jaar opnieuw voorbij.

Lente is het seizoen van de doorbraken. De cultuur is dan weer rijp voor verandering, na een winter die veel zaken heeft afgegrensd. Vernieuwende geesten grijpen hun kans en brengen hun ideeën enthousiast over het voetlicht. De cultuur breekt open en mensen duiken in experiment na experiment.

Zomer is het seizoen van de vrijheden. Iedereen voelt dat hij gewoon zijn eigen gang moet gaan en voert de persoonlijke experimenten tot in het extreme door. Tijdens de zomer dijt de cultuur in sneltempo uit, omdat iedereen zijn persoonlijke ruimte binnen de samenleving vergroot.

Tijdens de herfst blijkt de ruimte binnen de cultuur eindig te zijn. Als iedereen steeds een stap vooruit doet, staan we uiteindelijk allemaal op elkaars tenen. De herfst tijdgeest is dan ook een strijdperk, vol van winnaars en verliezers, van vervreemding en agressie, van carpe diem en memento mori.

Als de polarisatie op zijn hoogtepunt is, dan roept men om rust, reinheid en regelmaat. Winter is het tijdperk van begrenzen van alle vrijheden, het bekrachtigen van grote gemeenschappelijke delers en van reflectie op normen en waarden. Nostalgie en verboden domineren de tijdgeest. Totdat mensen zich te zeer gaan vervelen en er weer een lente aanbreekt.

Comments are closed.

-->